[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 03, 1997

Utslipp til luft, 1995

Utdanningsstatistikk. Eksamener ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, høsten 1995

Utdanningsstatistikk. Studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, våren 1996

Leie- og arealstatistikk for kontorlokaler, Oslo og Bæreum, 1995

Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1996

Årsstatistikk for norskregistrerte skip i innenriksfart, 1995

Produksjonsindeks for industrien, november 1996

Konsumprisindeksen, per 15. desember 1996

Byggekostnadsindeks. 1978=100

Produsentprisindeksen. 1981=100

Utenriksregnskap, oktober 1996

Utenrikshandelen med varer, desember 1996. Foreløpige tall

Detaljomsetningsindeksen

Konsumprisindeksen

Harmonisert konsumprisindeks

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Produksjonsindeksen

Produsentprisindeksen

Hotellstatistikk

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Utenriksregnskapet


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]