[an error occurred while processing this directive]

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 1-2, 1997

Lønnstatistikk. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregister 1995

Byggjearealstatistikk, november 1996

Kvartalsvis timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1996

Prisindeks, bruktbolig, 3. kv. 1996

Prisindeks, nye eneboliger, 3. kv. 1996

utenrikshandelen med varer, november 1996

Byggearealstatistikk


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]