Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 50, 1996


Arbeidsledighet blant innvandrere, 3.kv. 1996

Fjernvarmestatistikk, 1995

Selvangivelsesstatistikk, 1995. Foreløpige tall

Produsentprisindeksen, per 15. november 1996

Kvartalsvis prisstatistikk for engroshandel, 3. kv. 1996

Elektrisitetsstatistikk, 1995. Regnskapstall

Produksjonsindeks for industrien, oktober 1996

Byggekostnadsindeks, boliger, november 1996

Innenlandsk rutefart, 1995

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 4. kv. 1996

Detaljomsetningsindeksen

Investeringsstatistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Produksjonsindeksen

Produsentprisindeksen


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]