Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 49, 1996


Befolkningsstatistikk. Skilsmisser og separasjoner, 1995

Meldinger til barnevernet, 1995

Utdanningsstatistikk. Fordypingsfag i allmennfaglig studieretning, 1996

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 1996

Finanstellingen 1995. Fordringer og gjeld overfor utlandet

Utenrikshandelen med varer, janaur-oktober 1996

Utvalsteljing for landbruket. Driftseiningar og husdyr, per 1. juni 1996

Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1996

Produksjonsindeks, bygg og anlegg, 3. kv. 1996

Investeringsstatistikk. Oljevirksomheten, 4. kv. 1996

Månedlig elektrisitetsstatistikk, oktober 1996

Hotellstatistikk


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]