[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 47, 1996

Veitrafikkulykker med personskade, oktober 1996:

Færre omkom i oktobertrafikken


26 personer mistet livet på veiene i oktober. I oktober i fjor omkom 31 personer. Hittil i år har trafikken krevd 214 menneskeliv. Dette er 34 færre enn for samme periode i fjor.

Ti av de omkomne var i aldersgruppen 15 til 24 år, mens åtte personer omkom i hver av aldersgruppene 25 til 64 år og over 64 år. Tallet på omkomne bilførere og bilpassasjerer utgjorde 18 personer. Utover dette finner vi én motorsyklist, én mopedist og seks omkomne fotgjengere i oktobertrafikken. Fire av de omkomne fotgjengerne var eldre enn 64 år.

Det er relativt små endringer i disse tallene sammenlignet med i fjor, med unntak for omkomne syklister. Mens det i oktober 1995 omkom fire syklister, alle eldre enn 64 år, ble det ikke registrert en eneste omkommet syklist i oktobertrafikken i år.

104 bilførere og 41 bilpassasjerer har omkommet hittil i år. Tallet på omkomne bilpassasjerer er nesten 40 prosent lavere enn i fjor. Vi finner også en tilnærmet halvering i omkomne motorsyklister hittil i år. Mens det i perioden fra januar til oktober omkom 19 motorsyklister i 1995, er tallet 11 for 1996. Også tallene for omkomne syklister hittil i år viser betydelig nedgang, fra 16 til 4 personer i tilsvarende periode. Derimot har 11 flere fotgjengere omkommet hittil i år sammenlignet med 1995.

Ifølge den første oversikten kom 884 personer til skade i trafikken i oktober. Tilsvarende oversikt i fjor viste 894 skadde. Foreløpige tall hittil i 1996 viser 9 377 skadde personer. Tilsvarende tall i 1995 viste 9 396 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene og skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, oktober 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Evy Tørrissen, tlf. 62 88 54 19, e-post: ekt@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 47, 1996