Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 46, 1996


Lovbrudd ferdig etterforsket av politiet, 1995

Befolkningsframskriving, 1996-2050

Befolkningsframskriving, 1996-2050

Befolkningsstatistikk inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, 1995

Konjunkturbarometeret, 3. kv. 1996

Produksjonsindeksen, september 1996

Produsentprisindeksen, pr. 15. oktober 1996

Konsumprisindeksen, pr. 15. oktober 1996

Byggekostnadsindeks, boliger, oktober 1996

Hjelpevirksomhet, spedisjon og skipsmekling, 1994

Detaljomsetningsindeksen

Produksjonsindeksen

Produsentindeksen

Prisindeks for førstegangsomsetning

Konsumprisindeksen


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]