Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 45, 1996


Barnevernsinstitusjoner, 1995

Fylkeshelsestatistikk. Psykiatri, 1995

Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kv. 1996

Kommunalt avfall, 1995

Skattestatistikk for personlige skattytere, 1995. Foreløpige tall

Reisebyrå-, turistkontor og reisearrangørvirksomhet, 1994

Tvistemål behandlet i forliksrådene, 1995

Kommuneregnskaper, 1995

Utenrikshandelen med varer, 3. kv. 1996

Byggekostnadsindeks, anlegg, 3. kv. 1996

Åpnede konkurser, 3. kv. 1996

Månedlig elektrisitetsstatistikk, september 1996


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]