[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 45, 1996

Rekordhøy kraftimport i september


I september var produksjonen av elektrisitet på 6 169 GWh. Det er en nedgang på 30 prosent fra samme måned i fjor. Importen var på 1 573 GWh og er dermed den høyeste noensinne. Importen utgjorde hele 21 prosent av bruttoforbruket i september. Bruttoforbruket var på 7 639 GWh.

Produksjonen ble redusert i de fleste fylker i september i forhold til samme måned året før. Blant fylker med høy elproduksjon, det vil si over 10 000 GWh i året, var nedgangen størst i Telemark, Hordaland og Sogn og Fjordane. Nedgangen i disse fylkene var på henholdsvis 53, 46 og 23 prosent, og har klar sammenheng med den lave fyllingsgraden i vannmagasinene. Som følge av uvanlig lite nedbør også i september, ble fyllingsgraden noe redusert denne måneden mens den normalt stiger. Hittil i år har produksjonen vært på 78 271 GWh, noe som er en nedgang på 10 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

For å dekke kraftetterspørselen har importen økt kraftig. Importen har hittil i år vært på 8 453 GWh. Dette er over fire ganger høyere enn i perioden januar-september i fjor.

Lavt forbruk
Forbruket av elektrisitet i september var på 7 639 GWh, og er det laveste for denne måneden siden 1988. Fra september i fjor er forbruket redusert med om lag 7 prosent. Innen kraftintensiv industri gikk forbruket ned med 3 prosent. Nedgangen var størst innen forbruk til produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, som ble redusert med 11 prosent fra samme måned i fjor. Hittil i år har forbruket vært på 82 903 GWh. Dette tilsvarer omtrent forbruket i samme periode i fjor. Siden april i år har det vært en nedgang i forbruket av elektrisitet, noe som har sammenheng med de høye spotprisene og at det også har vært en oppjustering av prisene på kontraktskraft. I de tre første månedene i år var imidlertid forbruket rekordhøyt i forhold til tilsvarende måneder tidligere.

Økt fyllingsgrad
Fyllingsgraden i vannmagasinene har steget litt de siste ukene som følge av økte nedbørmengder. I uke 44 var den på 63,4 prosent, og det er 25 prosentenheter under normal fyllingsgrad. Normal fyllingsgrad for årene 1982-1991 er 88,8 prosent. Fyllingsgraden øker normalt ikke ytterligere på denne årstiden, da nedbørmengdene fra og med november stort sett kommer i form av snø. Spotprisen steg kraftig i september, og var i gjennomsnitt på 33 øre/kWh denne måneden. I samme periode i fjor var den på 13,9 øre/kWh. I uke 39 var prisen på hele 36 øre/kWh, men sank deretter når det viste seg at nedbørmengdene økte.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 14]

Figur 14: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. 1993-1996. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, september 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 22 86 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 45, 1996