[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 43, 1996

Veitrafikkulykker med personskade, september 1996:

Færre omkomne syklister hittil i år


Hittil i år har trafikken krevd 188 liv. Tilsvarende periode i fjor viste 217 omkomne. Fire syklister har mistet livet hittil i 1996. Det er en kraftig nedgang fra tidligere år. I fjor omkom 12 syklister og fra 1991 til 1995 omkom gjennomsnittlig 15 syklister i årets ni første måneder. De omkomne syklistene i år var alle over 64 år.

Septembertrafikken krevde 23 liv, viser foreløpige tall. Det er ni flere personer enn for samme måned i fjor. Antall drepte for september i fjor var imidlertid spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år. Ti av de omkomne siste måned var bilførere, mot to i fjor. Til sammen 93 bilførere har mistet livet hittil i 1996. Det er to flere enn året før.

Tallet på omkomne bilpassasjerer er fortsatt nesten halvert fra året før, med 34 hittil i år. Fire av disse omkom i september måned, like mange som for september i fjor.

Tre fotgjengere omkom i september
Tre fotgjengere mistet livet i septembertrafikken, mens én omkom i fjor. De tre omkomne siste måned, var barn mellom 7 og 14 år. Fra januar til september i år har 35 fotgjengere mistet livet. Dette er 11 flere enn for samme periode i 1995 og fem flere enn gjennomsnittstallet for perioden 1991-1995.

Ti motorsyklister omkom på veiene i årets ni første måneder. Tilsvarende periode i fjor viste 17 omkomne.

De øvrige omkomne i september i år, var én person på moped og én annen trafikant. Hittil i år har henholdsvis fem og fire personer mistet livet i disse to trafikantgruppene. Her var det om lag like mange som året før. De tre øvrige personene som har mistet livet hittil i 1996 var akende, like mange som i fjor.

Ifølge den første oversikten kom 930 personer til skade i trafikken i september. Tilsvarende oversikt i fjor viste 885 skadde. Foreløpige tall hittil i 1996 viser 8 257 skadde personer. Tilsvarende tall i fjor viste 8 291 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 4]

Figur 4: Personer drept januar-september. 1987-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, september 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 43, 1996