Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 41, 1996


Utdanningsstatistikk. Grunnskoler, 1. september 1995

Steriliseringer, 1995

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 2. termin 1996

Produksjonsindeksen, august 1996

Lønnsstatistikk. Timeforteneste i industri, bygg og anlegg, 2. kv. 1996


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]