Ukens statistikk nr.40, 1996, figur 1

Verdien av brutto utbetalt °konomisk sosialhjelp. 1985-1995. Milliarder 1995-kroner