Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr.37. 1996


Inntekts- og kostnadsundersøkelse for privatpraktiserende leger, 1995

Fylkeshelsestatistikk, 1995

Fylkeshelsestatistikk, 1995

Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet/Ferdighusindustrien, 2. kv. 1996

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 3. kv. 1996

Ordrestatistikk. Industri, 2. kv. 1996

Produksjonsindeksen, juli 1996

 • Tabell 01. Produksjonsindeksen. Prosentvis endring

  Produsentprisindeksen, august 1996

  Befolkningsstatistikk 1996, Statistisk årbok 1996 og Norges offisielle statistikk (NOS)

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Detaljomsetningsindeks, juli 1996


  Produksjonsindeksen, juli 1996


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]