[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 36, 1996

Rekordstor import av kraft i juli


Produksjonen av elektrisitet var i juli på 5 633 GWh, som er en nedgang på hele 30 prosent fra samme måned året før. Dette er den laveste produksjonen for juli siden 1982. Mye av forbruket måtte dekkes av importert kraft. Importen i juli var på 1461 GWh. Det er aldri tidligere importert så mye kraft i løpet av en måned.

Produksjonsnedgangen i juli har sammenheng med de beskjedne nedbørsmengdene i sommer, og at det har kommet lite vann fra snøsmeltingen i fjellet til vannmagasinene. I juli var det mindre nedbør enn normalt på Østlandet og det meste av landet for øvrig. Produksjonen ble i juli kraftig redusert i en del fylker som vanligvis har høy elproduksjon (over 10 000 GWh i året). I Telemark, Hordaland og Sogn og Fjordane var det en nedgang på hhv. 76, 46 og 37 prosent fra samme måned året før. Total produksjon i januar-juli var på 66 114 GWh, som er 5 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Kraftimporten har hittil i år vært på 5827 GWh og er tredoblet i forhold til nivået i samme periode i fjor. Eksporten var på 3593 GWh, dvs. at vi i perioden januar-juli har hatt et eksportunderskudd på 2234 GWh.

Høyere forbruk i år
Elektrisitetsforbruket har hittil i år økt med om lag 2 prosent fra tilsvarende periode i fjor til tross for at det har vært en viss oppgang i strømprisene. Dette skyldes blant annet at det har vært kaldere enn normalt i år, mens det i fjor var mildere enn vanlig. Det økte elforbruket har også sammenheng med at veksten i norsk økonomi har bidratt til en generell etterspør-selsøkning. I juli var totalt elforbruk på 7000 GWh, som er en nedgang på 4 prosent fra samme måned i fjor. Av dette utgjorde importert kraft 21 prosent. Forbruket innen kraftintensiv industri var i juli på 2380 GWh, opp 1,7 prosent fra samme måned året før. Oppgangen var størst innen produksjon av kjemiske råvarer, som økte med 9 prosent fra i fjor.

Lite nedbør i sommer har bidratt til at fyllingsgraden siden midten av juni har stabilisert seg på ca. 20 prosent under det normale. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i uke 34 på 57,2 prosent. Dette er omtrent 15 prosent lavere enn den laveste fyllingsgraden som er målt i perioden 1982-1991 på tilsvarende tidspunkt. Spotprisen på elektrisitet var i juli på 23,4 øre/kWh mens den i samme måned i fjor var på 6,5 øre/kWh. I august steg spotprisen ytterligere og var periodevis over 30 øre/kWh.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at totalproduksjonen blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 6]

Figur 6: Produksjon av elektrisk karft. Måned. 1993 1996. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk , juli 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg @ ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 36, 1996