Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 33. 1996


Anmeldte lovbrudd, 2. kv. 1996

Produksjonsindeksen, juni 1996

Produsentprisindeksen, pr. 15. juli 1996

Byggekostnadsindeks, boliger, juli 1996

Timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kv. 1996

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. termin 1996

Konsumprisindeksen, pr. juli 1996

Konsumprisindeksen, pr. 15. juli 1996

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, pr. 15. juli 1996

Detaljomsetningsindeksen, juni 1996

Utenrikshandelen med varer, juli 1996


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]