[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.32. 1996

Veitrafikkulykker med personskade, juni 1996:

Færre dødsulykker også i juni


Den positive nedgangen i antall dødsulykker fortsatte også i juni måned, med 19 omkomne. Det er fem færre enn for juni i fjor og 11 færre enn gjennomsnittet fra 1991 til 1995. En må helt tilbake til 1981 for å finne så få omkomne i junitrafikken. 111 personer har mistet livet på veiene hittil i 1996. Det er 49 færre enn i 1. halvår i fjor og 37 færre enn gjennomsnittet for femårsperioden 1991-1995.

Av de omkomne i juni var 12 bilførere, to bilpassasjerer, én motorsyklist, én person på sykkel og tre fotgjengere.

Ifølge den første oversikten kom 948 personer til skade i trafikken i juni. Tilsvarende tall for samme måned i fjor viste 899 skadde.

Ingen barn omkom
Ingen barn under 15 år omkom i junitrafikken, mens ett barn mistet livet i fjor. Tallene for 1. halvår viser ingen nedgang i antall omkomne barn i denne aldersgruppen, sett i forhold til tidligere år. Hittil i 1996 har 11 barn under 15 år mistet livet i trafikken. Tilsvarende tall i fjor var også 11, mens gjennomsnittet for perioden 1991-1995 viste én mer.

20 ungdommer omkom
I årets første seks måneder omkom 20 ungdommer mellom 15 og 24 år. Det var en nedgang på hele 60 prosent sammenlignet med 1.halvår 1995. Også gjennomsnittstallet for femårsperioden 1991-1995 viser dobbelt så mange omkomne i denne aldersgruppen som hittil i år. Fra januar til juni i fjor mistet i gjennomsnitt åtte 15 til 24-åringer livet i trafikken hver måned. Tilsvarende tall i år viser tre omkomne.

43 av de omkomne hittil i år var i aldersgruppen 25 til 64 år. Her var det også en betydelig nedgang fra året før. Gjennomsnittstallet for siste femårsperiode viste 62 omkomne i denne aldersgruppen.

Flere eldre omkom
Derimot har det vært en økning i antall omkomne personer over 64 år. Hittil i år har 37 personer i denne aldersgruppen mistet livet i trafikken. Det er en økning på 37 prosent fra 1.halvår i fjor og nesten 16 prosent flere enn gjennomsnittet for 1991 til 1995. Størsteparten av de omkomne i denne aldersgruppen i 1996 var bilførere, bilpassasjerer og fotgjengere, med henholdsvis 17, seks og ni.

Til sammen 4 825 personer har kommet til skade i trafikken i årets første seks måneder, mens tilsvarende foreløpige tall for 1995 viste 5 033 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 3]

Figur 3: Personer drept etter aldersgruppe. Januar-juni 1996 og gjennomsnitt 1991-1995


[Figur 4]

Figur 4: Personer drept i januar-juni. 1987-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, juni 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.32. 1996