Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 28-29, 1996


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.1 1996 1 1996

  Terminvis omsetningsstatistikk. Detaljhandel, 6. termin 1995

  Konsumprisindeksen, pr. 15. juni 1996

  Byggekostnadsindeks, boliger, juni 1996

  Konjunkturbarometeret, 2. kv. 1996

  Utenrikshandlen med varer, juni 1996

  Produsentprisindeksen, pr. 15. juni 1996

  Produksjonsindeksen, mai 1996

  Konsumprisindeksen, pr. 15. juni 1996

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, pr. 15. juni 1996

  Produsentprisindeksen, pr. 15. juni 1996

  Detaljomsetningsindeksen, mai 1996

  Produksjonsindeksen, mai 1996

  Utenrikshandelen med varer, juni 1996


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]