[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 27, 1996

Redusert kraftproduksjon i mai


Produksjonen av elektrisk kraft var i mai på 8 441 GWh (gigawattime), noe som er 5 prosent lavere enn i samme måned året før. Forbruket var på 8 719 GWh og var så å si uendret fra mai i fjor.

Blant fylker med høy kraftproduksjon (over 9 000 GWh i året) var produksjonsnedgangen størst i Telemark og Vest-Agder, med en reduksjon på henholdsvis 40 og 39 prosent i forhold til samme måned året før. I Nordland og Rogaland var det en kraftig oppgang i produksjonen på henholdsvis 42 og 25 prosent. Hittil i år har produksjonen av elektrisk kraft vært på 54 163 GWh, opp om lag 1 prosent fra samme periode i fjor.

Nesten uendret forbruk
Totalt forbruk av kraft var i mai på 8719 GWh. Dette var 0,2 prosent lavere enn i samme måned i fjor til tross for en relativ kald maimåned. Det var innen alminnelig forsyning til husholdninger og industri at forbruket ble redusert. Forbruket innen kraftintensiv industri økte med 2,8 prosent i forhold til samme måned året før. Størst var oppgangen innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer med en økning på 5,3 prosent. Forbruket av elektrisk kraft har hittil i år vært på 54 145 GWh, noe som er 5 prosent høyere enn tilsvarende periode i 1995.

Den reduserte produksjonen i mai og det så å si uendrede forbruket førte til at Norge i denne måneden var nettoimportør av elektrisk kraft. Hittil i år er det blitt importert omtrent like mye elektrisk kraft som det er blitt eks-portert. Om lag 67 prosent av kraftimporten har kommet fra Danmark.

Lav fyllingsgrad i mai
Fyllingsgraden i vannmagasinene var i mai på mellom 26 og 29 prosent, noe som er over 10 prosentenheter lavere enn gjennomsnittlig fyllingsgrad for dette tidspunktet i 10-årsperioden 1982-1991. Dette bidrog til at spotprisnivået på elektrisk kraft ble svært høyt denne måneden. Gjennomsnittlig spotpris i mai var på 26,3 øre/kWh (kilowattime). I samme måned i fjor var spotprisen på 12,5 øre/kWh.

Fyllingsgraden har steget de siste ukene blant annet som følge av tilsig fra snøsmelting i fjellene, men den har steget noe mindre enn det som er normalt for årstiden. I begynnelsen av uke 25 var den på 40,6 prosent, noe som er nesten 20 prosentenheter under gjennomsnittet for 1982-1991.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige.

Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 12]

Figur 12: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh


[Figur 13]

Figur 13: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mai 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 27, 1996