[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 26, 1996

Veitrafikkulykker med personskade, mai 1996:

Flere eldre bilførere omkom i maitrafikken


26 personer mistet livet på veiene i mai. Det er 12 færre enn for samme måned i fjor, men én mer enn gjennomsnittet for femårsperioden 1991-1995. 12 av de omkomne siste måned var bilførere. Halvparten av disse var personer over 64 år, mens tilsvarende tall for mai i fjor var to drepte.

I forhold til femmånedersperioden i fjor har i år ti flere bilførere i aldersgruppen over 64 år omkommet.

Hittil i år har trafikken totalt krevd 92 liv. Det er 44 færre enn året før.

Fire barn under 15 år omkom i maitrafikken og ingen i fjor. Fra januar til mai i år har 11 barn i denne aldersgruppen mistet livet. Det er én mer enn for 1995 og gjennomsnittstallet for perioden 1991-1995.

Som de to foregående måneder, viste også mai en nedgang i antall omkomne personer. I aldersgruppen 15-24 år omkom fem personer, og i aldersgruppen 25-64 år omkom åtte personer. Det er 12 færre omkomne 15-24-åringer enn for mai i fjor, mens antall omkomne personer mellom 25 og 64 år er halvert. 15 ungdommer mellom 15 og 24 år har mistet livet hittil i 1996. Det er 29 færre enn året før og 18 færre enn gjennomsnittet for de siste fem årene.

Mange eldre
34 av de omkomne hittil i år var personer i aldersgruppen 25 til 64 år. Tilsvarende periode i fjor viser 59 omkomne. Også gjennomsnittet for 1991-1995 viste 16 flere omkomne enn hittil i 1996.

Ni av de omkomne i mai i år var personer over 64 år. Det er fire flere enn i samme måned i fjor. Hittil i år har 32 personer i denne aldersgruppen mistet livet, mens januar-mai i fjor og gjennomsnittet for 1991-1995 viste 23 omkomne.

Utover de 12 bilførerne som omkom siste måned, var åtte bilpassasjerer, to motorsyklister, én mopedist og tre fotgjengere.

Flere skadde i mai
777 kom til skade i maitrafikken, viser den første oversikten. Tilsvarende tall for samme måned i fjor viste 660 skadde. Skadetallene hittil i 1996 viser
3 777. Tilsvarende tall for samme periode i 1995 viste 3 956 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Figur 1: Personer drept etter aldersgruppe. Januar-mai 1996 og gjennomsnitt 1991-1995


Figur 2: Personer drept i januar-mai. 1987-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, mai 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1996