Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 24, 1996


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.(1) 1996

  Inntekts- og formuesundersøkelsen, 1994

  Arbeidsledighet blant innvandrere, 1. kv. 1996

  Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 1. kv. 1996

  Konsumprisindeksen, pr. 15. mai 1996

  Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 6. termin 1995

  Produksjonsindeksen, april 1996

  Utenrikshandelen med varer, april 1996

 • Månedsstatistikk over utenrikshandelen

  Inntektsundersøkelsen for selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, 1994

  Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet/Ferdighusindustrien, 1.kv. 1996

  Produsentprisindeksen, pr. 15. mai 1996

  Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 2. kv. 1996

  Detaljomsetningsindeksen, april 1996

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands pr. 15.mai 1996

  Byggekostnadsindeks, boliger, mai 1996


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]