[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 22, 1996

Veitrafikkulykker med personskade, april 1996:

Stadig færre dødsulykker


66 personer mistet livet i trafikken i årets fire første måneder. Det er 32 færre enn for tilsvarende periode året før og 25 færre enn gjennomsnittet for femårsperioden 1991-1995. Antall omkomne i mars og april var spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år, med henholdsvis 13 og åtte.

Vi må helt tilbake til april i 1965 for å finne en måned med så få som åtte omkomne. April måned i fjor krevde 23 dødsofre. Av de omkomne i april i år var fire bilførere, to bilpassasjerer og to fotgjengere.

Færre ungdommer omkom
Ingen barn under 15 år omkom i apriltrafikken, derimot mistet sju barn livet i årets tre første måneder. Fra januar til april i 1995 omkom ti barn, mens gjennomsnittstallet fra 1991 til 1995 viser ni omkomne.

Sett i forhold til januar-april i fjor var nedgangen i antall omkomne størst i aldersgruppene 15-24 og 25-64 år. Hittil i år har ti 15-24-åringer mistet livet, mot 27 i fjor. Også gjennomsnittstallet for de fem siste årene (1991-1995) viser 13 flere omkomne i denne aldersgruppen enn hittil i år. 26 personer mellom 25 og 64 år har mistet livet i trafikken hittil i 1996. Tilsvarende periode i fjor viste 43 omkomne. Fra 1991 til 1995 omkom gjennomsnittlig 40 personer i denne aldersgruppen.

Flere eldre omkom
23 av de omkomne i årets fire første måneder, var personer over 64 år. Dette er fem flere enn for samme periode i 1995 og tre flere enn gjennomsnittet for 1991-1995.

Foreløpige tall viser at 583 personer kom til skade i apriltrafikken. Tilsvarende tall for samme måned i fjor viste 571 skadde. Skadetallene hittil i 1996 viser 2 845. Tilsvarende tall for samme periode i fjor viste 3 209 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer drept etter aldersgruppe. Januar-april 1996 og gjennomsnitt 1986-1995


[Figur 2]

Figur 2: Personer drept januar-april. 1987-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, april 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post:amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 22, 1996