[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.20-21, 1996

Veitrafikkulykker med personskade, 1995:

Færre unge bilførere
omkom i 1995


Sju bilførere mellom 18 og 19 år omkom i trafikken i 1995. Vi må helt tilbake til 1969 for å finne færre omkomne i denne gruppen. Skadetallene for bilførere i denne aldersgruppen var imidlertid litt høyere enn i 1994, men lavere enn gjennomsnittet for siste femårsperiode (1990-1994). Flere eldre bilførere (80- år) mistet livet i 1995.

Det ble rapportert 8 625 trafikkulykker til politiet i 1995. Til sammen 11 756 personer ble skadd og 305 ble drept i disse ulykkene. Skadetallene var 4,5 prosent høyere enn for 1994 og 1,7 prosent høyere enn gjennomsnittet for 1990-1994. Antall omkomne i 1995 var 22 flere enn året før, men fire færre enn gjennomsnittstallet for perioden 1990-1994.

Flere skadde barn
19 barn under 15 år omkom i 1995. Dette er tre flere enn året før, men én mindre enn gjennomsnittet for 1990-1994. Ni av barna var bilpassasjerer, to syklister, fem fotgjengere og tre akende. 1 000 barn i denne aldersgruppen kom til skade. Det er drøyt 70 flere enn i 1994 og nesten 30 flere enn gjennomsnittet for femårsperioden 1990-1994. Størsteparten av de skadde barna i fjor var bilpassasjerer, fotgjengere/akende og syklister med henholdsvis 375, 300 og 289.

Av de omkomne i fjor, var 92 personer mellom 15 og 24 år, mens 85 i samme aldersgruppe mistet livet i 1994. De fem siste årene har i gjennomsnitt 91 personer mellom 15 og 24 år omkommet i trafikken.

Sju av de omkomne i 1995 var bilførere mellom 18 og 19 år. Dette var ni færre enn i 1994 og sju færre enn gjennomsnittet for perioden 1990-1994.

Flest ungdommer
Det er fortsatt ungdom mellom 20 og 24 år som utgjør hovedvekten av omkomne bilførere, med 21 prosent av alle bilførere som mistet livet i 1995. 33 av de omkomne 15-24-åringene var bilpassasjerer, 12 på motorsykkel, fire på moped, én syklist, åtte fotgjengere/akende og én annen trafikant. Skadetallene for denne aldersgruppen har gått litt opp fra 1994 til 1995. I fjor kom 3 684 til skade. Det er 4,5 prosent høyere enn året før, men nesten 7 prosent lavere enn gjennomsnittet for 1990-1994.

I aldersgruppen 25-64 år mistet 114 personer livet og 5 600 ble skadd i 1995. Her har tallet på omkomne vært stabilt de siste årene. Derimot økte skadetallene 4,5 prosent fra 1994 til i fjor og drøyt 10 prosent sett i forhold til femårsperioden (1990-1994).

Antall omkomne og skadde personer i aldersgruppen 25-64 år økte mest for de mellom 30 og 34 år, med nesten 18 prosent fra 1994 til 1995. Sammenliknet med gjennomsnittstallet for 1990-1994 var økningen på hele 21 prosent.

Flere eldre mistet livet
Tallet på skadde personer over 64 år har gått ned det siste året. 1 016 kom til skade i 1995. Det er nesten 6 prosent lavere enn i 1994 og gjennomsnittet for femårsperioden 1990-1994.

Derimot mistet flere personer livet i denne aldersgruppen i 1995. 80 omkom i fjor, mot 72 i 1994. Også siste femårsperiode viser fem færre omkomne enn fjorårstallet. Den sterkeste økningen kom for omkomne bilførere over 79 år, med ni omkomne i 1995. Det er seks flere enn for 1994 og gjennomsnittet de siste fem årene (1990-1994). Også for bilførere mellom 70 og 79 år var det ni som mistet livet i fjor. Det er imidlertid omtrent like mange som for årene 1990-1993, men åtte færre enn i 1994. Her er imidlertid 1994-tallet spesielt høyt, sett i forhold til tidligere år.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 2]

Figur 2: Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1986-1995. 1986 =100


[Figur 3]

Figur 3: Drepte bilførere etter alder. 1995 og gjennomsnitt 1990-1994


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, 1995.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.20-21, 1996