[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 18, 1996

Lavere produksjon av elkraft


I mars var produksjonen av elektrisk kraft på 11 169 GWh. Det er 3 prosent lavere enn i samme måned i 1995. Nedgangen kan ha sammenheng med at fyllingsgraden i vannmagasinene har vært på et svært lavt nivå de siste månedene. Forbruket av elektrisitet økte svakt i forhold til mars i fjor.

Blant fylker med høy elektrisitetsproduksjon var produksjonsnedgangen størst i Buskerud, Hordaland og Telemark med en nedgang på henholdsvis 21, 21 og 17 prosent fra samme måned i fjor. I Rogaland og Nordland økte derimot produksjonen med henholdsvis 42 og 32 prosent.

Fylkene i østlandsområdet har hatt den største nedgangen i produksjonen, noe som kan skyldes at fyllingsgraden i magasinene i østlandsområdet (og deler av Sørlandet) har vært svært lav i år. Ved utgangen av mars var fyllingsgraden i dette området på 20,5 prosent. Det er 11 prosentenheter lavere enn gjennomsnittet i østlandsområdet for perioden 1982-1991. Hittil i år har kraftproduksjonen vært på 37 292 GWh, opp 7,7 prosent fra samme periode i fjor.

Fortsatt økt forbruk
Forbruket av elektrisk kraft har hittil i år vært på 36 170 GWh, opp ca. 9 prosent fra tilsvarende periode i 1995. I mars var forbruket på 11 260 GWh, i overkant av 2 prosent mer enn i samme måned i fjor. Forbruket innen kraftintensiv industri var på 2 452 GWh og økte med 4 prosent. For-
bruksøkningen var størst innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, med en oppgang på om lag 12 prosent.

Import fra Danmark
I mars ble det for første gang siden
juni i fjor importert mer elektrisk kraft enn det ble eksportert. Importen økte med over det tredobbelte fra mars i fjor og utgjorde 5,6 prosent av bruttoforbruket. Det meste av importen kom fra Danmark. Elektrisitetsforsyningen i Danmark er basert på kullkraft. Derfor er produksjonen ikke avhengig av nedbørmengden. Sverige har hatt lignende værforhold som Norge og har også lav fyllingsgrad i magasinene.

I uke 16 var fyllingsgraden redusert til 26 prosent, noe som er under minimumsfyllingsgraden for dette tidspunktet i årene 1982-1991. Det har hatt konsekvenser for spotprisen som i mars gjennomsnittlig var på 23,1 øre/kWh. I samme måned i 1995 var spotprisen på 13,5 øre/kWh. Spotprisen økte ytterligere i april.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer,

2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og

3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 2]

Figur 2: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. 1993-1996. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43. Vedleggstabell side: 25.

Ukens statistikk nr. 18, 1996