Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 16, 1996


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.1 1996

  Tilbud til 6-†ringer i skolen, 1995

  Fylkeshelsestatistikk, 1994

  Detaljomsetningsindeksen, pr. 15. februar 1996

  Konsumprisindeksen, pr. 15. mars 1996

  Prisindeks for f›rstegangsomsetning innenlands, pr. 15. mars 1996

  Skattestatistikk. Etterskuddspliktige, 1994

  Byggekostnadsindeks, boliger, mars 1996

  Produsentprisindeksen, pr. 15. mars 1996

  Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 5. termin 1995

  Utenrikshandel med varer, mars 1996


  [
  Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]