[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 14-15, 1996

Små avlinger i Nord-Norge


Avlingene ble små i Nord-Norge på grunn av overvintringsskader i enga. Flomstore elver skapte problemer på Østlandet. Likevel ble totalavlingene av korn, gras og grønnfôrvekster i 1995 på nivå med gjennomsnittet for årene 1990-1994. Potetavlinga ble derimot mindre.

Samlet avling fra eng til slått er utregnet til nær 3,3 millioner tonn, regnet som tørt høy. Det er noe mindre enn i 1994. Som gjennomsnitt for all eng til slått er avlinga utregnet til 704 kilo tørt høy pr. dekar. Rogaland hadde størst gjennomsnittsavling med 1 080 kilo pr. dekar. På Østlandet og Vestlandet ble det større grasavlinger enn året før, mens det på Sørlandet, i Trøndelag og Nord-Norge ble mindre avlinger. Minst avling ble det i Troms, 413 kilo pr. dekar.

Ved førsteslått ble det høstet 4,65 millioner dekar eng, og ved etterslått ble det høstet 2,94 millioner dekar. Graset fra 57 prosent av engarealet ved førsteslåtten ble lagt i silo, og 19 prosent ble høstet som rundballer. Tilsvarende tall for etterslåtten var 61 og 30 prosent. Graset fra 21 prosent av engarealet ved førsteslått ble tørket til høy, og 3 prosent ble fôret opp ferskt. For etterslåtten ble 2 prosent høstet som høy, mens 7 prosent ble fôret opp ferskt.

Grønnfôr- og silovekster
Det ble dyrket grønnfôr- og silovekster på 416 000 dekar. Av dette var 224000 dekar ettårig raigras og 170000 dekar grønnfôrblandinger og kornvekster. Avlinga av ettårig raigras ble 3 025 kilo pr. dekar, for grønnfôrblandinger og kornvekster 1484 kilo. I Rogaland ble avlinga av ettårig raigras hele 5 018 kilo pr. dekar. Totalavling av grønnfôr- og silovekster ble 974 000 tonn i 1995, mot 1056 000 tonn året før.

Liten potetavling
Både i 1994 og 1995 ble samlet potetavling 400 000 tonn. Det er de minste totalavlingene siden 1987. Gjennomsnittsavlinga for hele landet ble 2 224 kilo pr. dekar i 1995, mot 2 309 kilo i 1994. Størst avling ble oppnådd i Vestfold, 2 574 kilo pr. dekar. I Hedmark, som har 30 prosent av Norges potetareal, ble avlinga 2 193 kilo pr. dekar. Den relativt lave avlinga skyldes at flommen i Glomma ødela betydelige potetarealer.

Brukbar kornavling
Samlet kornavling i 1995 er utregnet til 1,27 millioner tonn, mot 0,99 million tonn i 1994 og 1,38 millioner tonn i 1993. Gjennomsnittsavlinga av korn ble 376 kilo pr. dekar. I 1995 var den 284 kilo, i 1993 392 kilo. Dekaravlingene ble 499 kilo for hvete, 328 kilo for bygg og 378 kilo for havre.

Kilder er Avlingsstatistikk for jordbruksvekster 1995, avlingsprognose fra Statens kornforretning pr. 31. desember 1995 og arealtall fra Søknad om produksjonstillegg pr. 31. juli 1995, foreløpige tall.

Ny statistikk

Jordbruksavlinger, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jordbruksstatistikk. Mer informasjon: Kjell Erik Kordal, tlf. 62 88 51 82 og Dagfinn Sve, tlf. 62 88 52 61.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 14-15, 1996