Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 11, 1996


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.1 1996

  Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 1994

  Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, 1993

  Produksjonsindeksen, januar 1996

  Den norskeide utenlandskregistrerte handelsflåten, 31. desember 1995

  Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 4. kv. 1995

  Investeringstiltak i jordbruket, 1995

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, pr. 15. februar 1996

  Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 1. kv. 1996

  Produsentprisindeksen, pr. 15. februar 1996

  Konsumprisindeksen, pr. 15. februar 1996

  Byggekostnadsindeks, boliger, februar 1996

  Kommunale avløpsanlegg, 1994

  Godsbiler. Registerstatistikk, 1995


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]