[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 10, 1996

Økt produksjon av elektrisk kraft i januar


Produksjonen av elektrisk kraft var i januar på 13 646 GWh (millioner kWh). Det er en økning på 11,5 prosent i forhold til samme måned i 1995. Forbruket økte også og hadde en oppgang på 8,5 prosent fra januar i fjor.

Økningen i produksjonen varierte i stor grad mellom fylkene. Blant fylkene med høy elektrisitetsproduksjon (over 10 000 GWh i året) var økningen størst i Rogaland, med en oppgang på 53 prosent. Deretter fulgte Nordland med 41 prosent og Sogn og Fjordane med 13 prosent. I Buskerud var økningen kun 1 prosent og i Telemark 3,3 prosent.

Nedgangen i produksjonen var størst i Østfold, der det ble produsert 33 prosent mindre elektrisk kraft i januar i år enn i fjor. I Oppland var det en nedgang på 6 prosent.

Bruttoforbruk av elektrisk kraft innenlands var på 12 768 GWh i ja-nuar. Det er 8,5 prosent høyere enn forbruket denne måneden i fjor. Det var hovedsakelig forbruk i alminnelig forsyning som økte. Forbruk av elektrisitet i kraftintensiv industri steg med 1,7 prosent fra samme måned året før. Oppgangen var størst innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, med en økning på 5,8 prosent fra året før.

Mindre vann i magasinene
Fyllingsgraden i vannmagasinene var ved utgangen av januar på 60 prosent. Dette er 5 prosentenheter lavere enn gjennomsnittet i januar for årene 1982-1991. Fyllingsgraden sank med 14 prosentenheter i januar, fra et nivå på 74 prosent ved utgangen av 1995. Den reduserte fyllingsgraden har sammenheng med høy produksjon og lite tilsig til magasinene i januar. Dette har også bidratt til at spotprisene på elektrisk kraft økte en del denne måneden. Gjennomsnittlig spotpris i januar var på ca. 20 øre/kWh.

Prinsipper og definisjoner
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer,

2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og

3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 9]

Figur 9: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. 1993-1996. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE. Utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i SSB-data online og Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43.

Ukens statistikk nr. 10, 1996