[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 9, 1996

Januartrafikken tok 19 liv


I januar omkom 19 personer og 666 ble skadd i trafikken, viser en foreløpig oversikt. Av de omkomne var ni bilførere, fire bilpassasjerer, én person på moped, fire fotgjengere og én akende.

Tre barn under 8 år mistet livet. Av disse var én passasjer i bil, én fotgjenger og én akende. De øvrige omkomne var i aldersgruppene 25 til 64 år og 65 år eller eldre. Det var åtte omkomne i hver av gruppene. Ingen ungdom (15-24 år) mistet livet i januartrafikken. Gjennomsnittstallet fra 1991 til 1995 viser fem omkomne i denne aldersgruppen.

Den første oversikten for januar i fjor, viste 20 omkomne og 885 skadde. Gjennomsnittstallene for januar de siste fem årene er 23 omkomne og 786 skadde.

305 personer omkom og 11 586 ble skadd på veiene i hele 1995, viser den siste oversikten.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 5]

Figur 5: Personer drept etter aldersgruppe. Januar 1996 og gj.snitt 1991-1995


[Figur 6]

Figur 6: Personer drept i januar. 1987-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, januar 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Også tilgjengelig i SSB-data online. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 9, 1996