Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 8, 1996


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.1 1996

  Kommunalt avfall

  Arbeidsl›shet blant innvandrere, 4. kv. 1995

  Oversiktstall fra Lønns- og trekkoppgaveregister, 1994

  Elgjakt, 1995

  Salg av petroleumsprodukter, januar 1996

  Ordrestatistikk. Industri, 4. kv. 1995

  Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 4. termin 1995


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]