Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 6, 1996


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.1 1996

  Detaljomsetningsindeksen, desember 1995

  Skattestatistikk 1994. Gjennomsnittstall for personlige skattytere

  Jordbruksareal og husdyr, pr. 31. juli 1995

  Fiskeoppdrett, 1995. ForelŤpige tall

  Bruttofrakter og driftsutgifter for skip i utenriksfart, 1994

  Produksjonsindeksen, desember 1995

  Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kv. 1995

  Offentlige finanser, kommuneforvaltnigen. Inntekter og utgifter etter art, forelŤpige tall for 1995

  UTENRIKSHANDELEN MED VARER, DESEMBER 1995


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]