Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 5, 1995


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.1 1996

  Utdanningsstatistikk. Elever under lov om videregående opplæring, 1. oktober 1995. Foreløpige tall

  Pleie- og omsorgstjenester, 1994

  Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1995

  Sjøfiske etter laks og sjøaure, 1995.

  Byggearealstatistikk, desember 1995

  Byggekostnadsindeks, anlegg, 4. kv. 1995

  Hotellstatistikk, desember 1995


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]