[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 4, 1996

Omsetningssvikt for juridiske tjenester


Omsetningen innenfor juridisk tjenesteyting gikk ned med vel 3 prosent fra 3. kvartal i 1994 til 3. kvartal i 1995. Revisjon og bokføring hadde en vekst på 1 prosent.

Perioden 1. til 3. kvartal 1995 sammenlignet med samme periode 1994, viser at det var samlegruppen «forretningsmessig tjenesteyting ellers» som hadde størst vekst med vel 9 prosent. Innenfor denne finner vi blant annet administrasjons- og organisasjonsteknisk tjenesteyting, kopieringstjenester, arbeidsformidling, inkasso og vakttjeneste. Juridisk tjenesteyting økte med i underkant av 1 prosent, mens revisjon og bokføring økte med vel 1 prosent i perioden 1. til 3. kvartal 1995 sammenlignet med samme periode 1994.

Ny statistikk

Omsetningsindeks, forretningsmessig tjenesteyting, 3. kv. 1995.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, Tove Sæther, tlf. 62 88 54 39.

Tabell

Ukens statistikk nr. 4, 1996