[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 1, 1996

Rekordhøy produksjon av elektrisk kraft i november


Produksjonen av elektrisk kraft var på 12 368 GWh i november. Dette er over 20 prosent høyere enn i samme måned året før, og den høyeste produksjonen som er registrert i november noen gang.

I perioden januar til november var produksjonen på 109 604 GWh, noe som er 7 prosent høyere enn i samme periode i 1994. Blant fylkene med høy elektrisitetsproduksjon (over 10 000 GWh) var økningen størst i Telemark, Hordaland og Sogn og Fjordane. I disse fylkene var produksjonen henholdsvis 8,3, 11,3 og 12,7 prosent høyere enn i samme periode året før. I Rogaland var det i perioden januar til november en nedgang i produksjonen på 18,3 prosent i forhold til denne
perioden året før.

Bruttoforbruket av elektrisk kraft i november var på 11 335 GWh og i overkant av 10 prosent høyere enn samme måned året før. Forbruket innen kraftintensiv industri var
2 383 GWh, opp 1,4 prosent i forhold til november forrige år. Størst var oppgangen av elektrisitetsforbruk innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, hvor forbruket var 3,5 prosent høyere enn i samme måned året før. I perioden januar til november var forbruket innen kraftintensiv industri på 25 661 GWh, noe som er om lag 1 prosent lavere enn i samme periode året før. Nedgangen var størst innen forbruk til produksjon av kjemiske råvarer, med en reduksjon på vel 6 prosent i forhold til samme periode året før.

Fyllingsgraden
Fyllingsgraden i vannmagasinene var ved utgangen av november på 88,7 prosent, og om lag 8 prosent lavere enn ved utgangen av oktober. I forhold til gjennomsnittet i årene 1982-1991 var fyllingsgraden høy i november, og den kraftige økningen i produksjonen må sees i sammenheng med dette. Den høye kraftproduksjonen har medført relativt lave spotpriser på elektrisk kraft, noe som har bidratt til økt innenlands etterspørsel og også utløst en del eksport .

Spotprisen falt de siste ukene i november og var på 11,2 øre/kWh ved utgangen av måneden.

Prinsipper og definisjoner
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at totalproduksjonen blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende
industri rapporteres særskilt og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer

2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer

3) Produsenter av aluminium og andre metaller

Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1995.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE og utgis hver måned i Ukens statistikk, også tilgjengelig i SSB-data online, Internett og i Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43.

Tabell

Ukens statistikk nr. 1, 1996