[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 1, 1996

Januar-november 1995:

273 omkomne i trafikken


26 personer mistet livet på veiene i november 1995, like mange som i november 1994. Gjennomsnittet for denne måneden i femårsperioden 1990-1994,viser 24 omkomne. De 11 første månedene i 1995 omkom 20 flere i trafikken enn tilsvarende periode året før.

Antall omkomne fra januar til november i 1994 var imidlertid lavt, sett i forhold til tidligere år. Fra 1990 til 1994 mistet i gjennomsnitt 279 personer livet i trafikken i årets første 11 måneder.

17 barn under 15 år
Av de 273 var 17 barn under 15 år. Dette er to flere enn i 1994, men én færre enn årlig gjennomsnitt for 1990 til 1994. 84 ungdommer mellom 15 og 24 år mistet livet i trafikken i årets første 11 måneder i 1995. For tilsvarende periode i 1994 var det 79 omkomne i denne aldersgruppen, mens gjennomsnittstallet for femårsperioden 1990-1994 var 87. Av de øvrige omkomne i 1995, var 107 personer mellom 25 og 64 år, mens 65 personer var 65 år eller eldre.

107 bilførere
Av de som omkom på veiene i fjor var 107 bilførere og 79 bilpassasjerer. 19 personer ble drept i motorsykkelulykker. De øvrige omkomne var fem personer på moped, 17 syk-lister, 37 fotgjengere, fire akende og fem andre trafikanter.

Omkom i novembertrafikken
12 av dødsofrene i november 1995 var over 64 år, sju av disse var fotgjengere, to var bilførere og tre var bilpassasjerer. Fire barn mistet livet i novembertrafikken. Tre av disse barna var mellom 7 og 14 år. De øvrige omkomne var fire ungdommer mellom 15 og 24 år, og seks personer var i aldersgruppen 25 til 64 år.

Ifølge den første oversikten for november 1995, kom 815 personer til skade i trafikken. Tilsvarende oversikt for november 1994 var 824. Reviderte tall for de 11 første månedene i 1995 viser 10 508 trafikkskadde. Tilsvarende tall for 1994 var 9 867 skadde.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 3]

Figur 3: Personer drept januar-november 1990-1995


Tabeller

* Tabell 3-1: Personer drept etter aldersgruppe. Januar-november 1995

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, november 1995.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Også tilgjengelig i SSB-data online. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 1, 1996