Om Ukens statistikk

I Ukens statistikk presenteres aktuell statistikk og andre nyheter fra Statistisk sentralbyrå som ble presentert på webtjenesten i uken som gikk. Publikasjonen inneholder artikler fra hele spekteret av norsk samfunnsliv. Hvert nummer har tabellvedlegg med ny statistikk og nøkkeltall - økonomiske indikatorer for Norge. Konjunkturindikatorer er med ca. en gang pr. måned. Sidetall varierende, 30 kr inkl.mva. pr. enkeltnr. 950 kr inkl. mva. pr. år. ISSN 0804-0524

For flere spørsmål kontakt redaksjonen