[an error occurred while processing this directive] Samfunnsspeilet nr. 5, 1999

Andel av dem med to barn som også har fått tre. Målt ved 40-årsalder, etter fødselskohort og utdanningsnivå1. Prosent