[an error occurred while processing this directive] Samfunnsspeilet nr. 5, 1999

Andel av dem med ett barn som også har fått to. Målt ved 40-årsalder, etter fødselskohort og utdanningsnivå1. Prosent