[an error occurred while processing this directive] Samfunnsspeilet nr. 5, 1999

Gjennomsnittlig barnetall, etter utdanningsnivå1 og fødselskohort ved 40-årsalder