[an error occurred while processing this directive] Samfunnsspeilet nr. 5, 1999

Medianalder ved første fødsel, etter fødselskohort og utdanningsnivå1