[an error occurred while processing this directive] Samfunnsspeilet nr. 5, 1999

Kvinners utdanningsnivå1, etter fødselskohort 2