Samfunnsspeilet nr. 3, 1997

Figur 4: Skilte i ulike ekteskapskohorter, etter år siden ekteskapet ble inngått. Kumulative prosenter