Samfunnsspeilet nr. 3, 1997

Figur 3: Ekteskapsopphør ved død og skilsmisse. 1886-1995