Samfunnsspeilet nr. 3, 1997

Figur 2: Skilsmissehyppighet blant gifte kvinner, etter alder. 1919-1922, 1959-1962, 1981-1985 og 1990