Samfunnsspeilet nr. 3, 1997

Figur 1: Årlig antall ekteskap og skilsmisser. 1886-1995