Statistisk sentralbyrå

3 Tid utendørs en gjennomsnittsdag, etter yrkesstatus og kjønn. Alder 16-79 år. 2010. Timer og minutter
  Administrative ledere politikere, akademiske yrker Yrker med kortere høgskole, tekniker Kontorarbeid, service og omsorg Jordbruk, fiske, maskin arbeid, transport Elever/studenter Pensjonister/trygdete Hjemmearbeidende
Alle 2.17 2.35 2.30 3.43 2.09 2.28 2.08
Menn 2.36 2.48 3.02 4.03 2.19 3.12 :
Kvinner 1.53 2.23 2.17 2.21 1.58 1.53 2.03
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller