Statistisk sentralbyrå

2 De ti yrkene med høyest sysselsetting av menn. 2009. Antall og prosent
  Antall Prosent
I alt  348 000 26
     
5221 Butikkmedarbeidere 65 000 5
7125 Tømrere og snekkere 56 000 4
2120 IT-systemerere og dataingeniører mv. 53 000 4
7241 Elektrikere 34 000 3
4131 Lagermedarbeidere 28 000 2
8323 Lastebil- og vogntogførere 26 000 2
6121 Bønder (melke- og husdyrprodusenter) 25 000 2
1210 Administrerende direktører 21 000 2
5163 Vaktmestre 20 000 1
5224 Selgere (en gros) 20 000 1
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller