Statistisk sentralbyrå

7 Andel som har deltatt i ulike typer idrettsgrener sist de deltok på idrettsarrangement, etter alder. 9-66 år. 2008. Prosent
  9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-66 år
Fotball 52 49 26 13
Håndball 14 14 12 4
Ishockey 0 3 0 2
Annen lagidrett 8 5 8 9
Løping 4 0 14 6
Annen friidrett 5 3 3 11
Skøyteløp 0 0 0 0
Skiidrett 2 5 7 12
Annen individuell idrett 14 18 29 40
Antall svar  293 68  112 65
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller