Statistisk sentralbyrå

1 Andel som har skiftet standpunkt fra ett valg til det neste. 1965-2009. Prosent
  Vandringer mellom partier og hjemmesittere Vandringer bare mellom partier
1965-1969 24 18
1969-1973 32 25
1973-1977 31 24
1977-1981 31 19
1981-1985 29 26
1985-1989 38 30
1989-1993 44 32
1993-1997 43 33
1997-2001 44 37
2001-2005 47 40
2005-2009 39 31
Kilde: Valgundersøkelsene, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller