Statistisk sentralbyrå

1 Inntekt etter skatt per forbruksenh et (EU-skala) for personer i husholdninger1, inntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål, andel husholdninger med gjeld tre ganger samlet inntekt og bankinnskudd større enn minstepensjonen. Landet, fylker og de ti største kommunene i Norge. 2007
  Median inntekt etter skatt per forbruksenhet2 Ginikoeffisient Andel med gjeld tre ganger samlet inntekt Bankinnskudd lik eller større enn minstepensjonen
Hele landet  264 800 0,244 13 46
Fylke        
Oslo  272 300 0,327 17 41
Akershus  294 200 0,257 14 49
Rogaland  280 400 0,254 14 48
Hordaland  267 900 0,233 14 47
Buskerud  265 600 0,231 11 45
Vestfold  260 600 0,230 15 43
Vest-Agder  257 400 0,230 13 47
Aust-Agder  252 500 0,228 12 45
Sør-Trøndelag  260 200 0,225 14 46
Østfold  253 200 0,222 12 41
Møre og Romsdal  263 200 0,220 10 49
Telemark  254 100 0,214 10 44
Hedmark  245 900 0,208 10 46
Troms Romsa  260 700 0,206 13 43
Oppland  249 900 0,204 10 48
Sogn og Fjordane  256 600 0,199 8 56
Nord-Trøndelag  247 800 0,198 11 46
Nordland  254 300 0,198 10 45
Finnmark Finnmárku  264 300 0,197 10 40
By        
Oslo  272 300 0,327 17 41
Bærum  325 800 0,310 13 56
Stavanger  294 800 0,287 15 45
Sandnes  284 600 0,252 15 48
Bergen  271 200 0,248 16 44
Drammen  259 700 0,247 12 39
Kristiansand  262 100 0,243 15 44
Trondheim  268 000 0,241 17 43
Fredrikstad  252 300 0,226 12 40
Tromsø  272 100 0,215 21 41
1  Personer i studenthusholdninger er utelatt.
2  Negative beløp er satt lik 0.
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller