Statistisk sentralbyrå

3 Andelen som er meget interessert og ikke interessert i bruk av ulike massemedier, etter utdanning. 16-79 år. 2008. Prosent
  Meget interessert Ikke interessert
  Internett Aviser Bøker Fjernsyn Radio Ukeblader Internett Aviser Bøker Fjernsyn Radio Ukeblader
Grunnskole 30 27 20 30 19 12 30 7 30 2 8 26
Videregående skole 34 32 23 25 24 7 16 3 18 3 4 31
Universitet/høgskole, kort 41 33 40 18 20 3 4 0 5 3 2 32
Universitet/høgskole, kort 44 38 38 9 26 2 1 3 3 3 3 50
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller