Statistisk sentralbyrå

1 Utdanning
  1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
4.1. Barnehagedekning. Prosent                                      
1-5 år 19,3 26,6 36,3 39,9 43,4 46,6 49,8 52,3 54,9 59,8 61,1 61,1 62,0 63,3 65,9 69,1 72,3 76,2 80,4
1-2 år 6,8 9,3 15,4 18,3 21,8 25,1 28,6 31,3 33,9 39,8 38,8 36,9 37,0 37,7 40,5 43,9 48,0 54,1 61,8
3-5 år 27,3 38,0 51,7 55,9 58,6 61,2 63,6 66,0 68,7 73,3 75,9 76,7 78,0 80,1 82,5 85,1 87,9 90,8 92,8
                                       
4.2. Andel barn i barnehage med heldagsplass1, 2. Prosent                                      
1-2-åringer 78,0 86,0 84,9 84,7 82,6 80,5 78,4 77,2 75,1 72,6 69,5 65,6 66,4 66,9 68,7 70,4 73,9 77,2 81,2
3-5-åringer 41,6 45,7 59,6 61,9 62,7 63,3 63,4 63,5 63,4 63,9 64,6 62,1 62,5 63,5 66,1 69,1 73,6 77,7 83,4
                                       
4.3. Andel private barnehager. Prosent 46,4 42,3 41,1 43,8 45,9 47,9 50,1 51,8 52,3 52,5 51,3 49,6 48,8 48,4 49,6 50,9 52,8 54,5 54,9
                                       
4.4. Andel barnehagebarn 1-5 år med plass i privat barnehage. Prosent 39,3 36,0 36,9 39,1 39,7 40,6 41,7 42,4 42,3 41,6 40,9 40,1 40,4 40,1 41,4 42,1 43,5 45,1 45,7
                                       
4.5. Antall barn per årsverk i:                                      
Private barnehager .. 8,8 6,2 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,2 5,2 5,3 5,3 5,2 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4
Offentlige barnehager .. 5,1 4,6 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
                                       
4.6. Andel styrere/pedagogiske ledere i barnehage med godkjent førskolelærerutdanning3. Prosent 91,4 94,4 79,7 76,8 76,8 76,2 76,1 78,1 79,7 81,1 81,7 83,4 86,3 88,3 88,1 91,3 88,8 89,2 86,9
                                       
4.7. Andel ansatte i barnehage med godkjent førskolelærer- utdanning. Prosent 28,3 31,4 27,9 27,0 27,2 26,8 26,7 28,6 28,2 28,7 29,1 31,3 31,3 31,9 32,0 33,3 33,5 33,7 32,9
                                       
Andel 16 år og over etter høyeste fullførte utdanning4. Prosent                                      
                                       
4.8. Grunnskole 48,9 45,9 41,6 40,6 39,6 38,5 37,5 36,6 36,4 35,8 35,1 34,5 34,0 33,4 32,9 32,4 31,9 31,6 31,3
Menn 45,2 42,4 38,3 37,3 36,3 35,2 34,3 33,4 33,3 33,0 32,5 32,0 31,6 31,2 30,9 30,6 30,4 30,2 30,1
Kvinner 52,4 49,3 44,8 43,7 42,7 41,6 40,6 39,6 39,2 38,6 37,7 36,9 36,3 35,5 34,8 34,1 33,4 32,9 32,4
                                       
4.9. Universitet eller høgskole t.o.m. 4 år 8,8 10,1 12,2 12,8 13,4 13,9 14,5 15,0 15,6 16,2 16,6 16,8 17,0 17,4 17,7 18,1 18,6 19,2 19,6
Menn 8,9 9,9 11,7 12,2 12,7 13,1 13,6 14,0 14,4 14,8 15,1 15,1 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,3 16,6
Kvinner 8,7 10,3 12,7 13,4 14,0 14,7 15,4 16,1 16,8 17,5 18,1 18,4 18,8 19,3 19,8 20,4 21,2 22,0 22,5
                                       
4.10. Universitet eller høgskole over 4 år 2,4 2,8 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8
Menn 4,2 4,7 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 7,2 7,4 7,5
Kvinner 0,7 0,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1
                                       
Andel i videregående utdanning                                      
                                       
4.11. Andel som fullførte videregående utdanning med studiekompetanse som var i høyere utdanning samme høst. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27,4 27,6 25,9 28,9 29,8 32,3 37,7 39,3
Menn .. .. 30,3 29,9 29,2 27,7 27,5 27,8 26,9 19,9 19,0 18,2 19,8 18,5 21,4 21,5 25,5 32,7 33,2
Kvinner .. .. 28,2 28,0 29,1 30,1 34,2 35,1 36,5 33,2 34,0 33,6 32,8 31,0 34,4 35,5 37,2 41,1 43,4
                                       
4.12. Andel i videregående opplæring. Prosent av registrerte årskull 16-18 år 66,7 74,7 83,1 85,3 86,6 87,8 89,0 90,2 92,0 91,8 91,4 90,7 90,2 90,2 90,5 90,8 90,6 91,0 92,1
Menn 64,0 72,8 82,5 85,3 86,7 88,0 89,1 89,9 91,5 91,4 90,7 89,9 89,3 89,3 89,7 90,0 89,9 90,4 91,7
Kvinner 69,6 76,8 83,7 85,2 86,9 87,6 88,9 90,5 92,5 92,3 92,2 91,5 91,1 91,1 91,4 91,7 91,4 91,6 92,7
                                       
Andel i høyere utdanning                                      
                                       
4.13. Prosent av registrerte årskull 19-24 år 5, 6 11,4 12,1 19,3 20,3 21,8 22,9 24,2 26,0 27,8 28,2 28,7 29,7 28,3 27,7 30,1 30,3 30,7 30,9 30,6
Menn 11,6 11,1 18,0 18,7 19,9 20,3 21,2 22,5 23,6 23,6 23,6 24,4 23,0 22,1 24,5 24,7 25,1 25,3 24,6
Kvinner 11,3 13,1 20,8 22,1 23,8 25,6 27,3 29,7 32,1 32,9 33,9 35,1 33,9 33,4 36,0 36,2 36,5 36,8 36,8
                                       
4.14. Prosent av registrerte årskull 25-29 år 6,2 6,2 9,0 9,8 10,6 11,4 11,6 12,1 12,5 12,8 13,4 14,4 14,4 15,4 16,3 16,5 16,6 16,3 15,7
Menn 7,3 6,6 9,2 10,0 10,7 11,6 11,7 12,0 12,1 12,2 12,6 13,2 12,9 14,0 14,9 15,3 15,4 14,8 14,1
Kvinner 5,2 5,6 8,8 9,5 10,4 11,2 11,4 12,2 12,9 13,5 14,3 15,7 15,9 16,9 17,8 17,6 17,9 17,8 17,4
                                       
Andel innvandrere7                                      
                                       
4.15. Andel innvandrere i vidergående opplæring.                                      
Prosent av registrerte årskull 16-18 år 34,0 41,4 51,0 53,8 57,3 57,8 62,3 68,5 73,2 74,1 74,8 71,4 70,7 73,5 72,6 74,8 74,8 78,2 80,4
Menn 34,5 45,6 53,0 55,9 60,2 60,8 64,4 71,1 75,0 75,7 75,1 71,4 69,5 72,7 71,1 73,2 73,3 77,2 79,8
Kvinner 33,4 37,0 49,0 51,4 54,2 54,8 60,1 65,9 71,3 72,4 74,6 71,5 72,1 74,3 74,1 76,5 76,3 79,3 81,0
                                       
4.16. Prosent av registrerte årskull 19-24 år i høyere                                      
utdanning 4,5 6,5 8,5 9,3 10,1 10,1 11,1 12,4 13,6 14,4 14,5 16,1 15,3 15,9 17,3 19,1 19,8 20,8 21,2
Menn 4,9 7,2 9,0 10,0 10,8 10,5 11,6 12,9 14,3 14,7 14,1 15,4 13,7 14,4 16,0 17,5 18,0 18,5 18,6
Kvinner 4,2 5,9 7,8 8,7 9,3 9,7 10,6 11,9 13,0 14,1 14,9 16,7 16,6 17,3 18,5 20,4 21,4 22,7 23,6
                                       
4.17. Prosent av registrerte årskull 25-29 år i høyere                                      
utdanning 4,5 6,0 7,8 8,5 9,1 9,4 9,1 8,4 8,1 8,3 8,2 9,3 8,9 9,8 10,1 11,1 11,7 11,7 11,3
Menn 4,8 7,3 9,0 9,7 10,7 11,0 10,4 9,5 9,1 9,2 9,0 9,7 8,8 9,7 9,5 10,7 11,2 10,9 10,1
Kvinner 4,2 4,7 6,2 6,9 7,2 7,7 7,8 7,3 7,3 7,4 7,5 9,0 9,1 9,8 10,6 11,4 12,2 12,4 12,2
                                       
                                       
4.18. Grunnskole  591 320  534 000  473 078  467 501  463 948  466 991  470 936  477 236  487 398  558 247  569 044  580 261  590 471  599 468  610 298  617 577  618 250  619 640  619 038
                                       
4.19. Videregående skoler 6, 8 (all utdanning over 299 timer)  183 333  208 838  251 220  257 177  257 758  254 563  244 828  235 286  235 463  233 817  230 113  223 009  220 816  215 760  220 067  235 160  227 450  237 941  248 995
                                       
4.20. Høyere utdanning 5, 6 69 983 584 106  139 279  148 402  160 031  169 724  173 294  181 736  187 697  187 754  191 899  201 780  199 930  206 883  223 068  223 904  224 158  223 607  222 975
                                       
4.21. Antall elever per lærerårsverk i:                                      
Grunnskole .. .. .. .. 9,6 9,8 9,7 9,7 9,6 9,9 9,7 9,8 9,9 9,9 10,2 10,4 12,5 12,2 12,1
Videregående skole (bare elever under opplæringsloven) .. .. .. .. 8,3 8,4 8,0 7,8 7,6 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2 7,5 7,6 7,5 8,0 8,7
                                       
4.22. Antall studenter per lærerårsverk i høyere utdanning9 .. .. 14,0 13,9 13,0 13,3 13,5 13,4 13,7 13,2 13,3 13,5 13,6 13,7 13,7 12,7 ... ... ...
                                       
Andel barn med kontantstøtte og opphold i skolefritidsordningen (SFO). Prosent                                      
                                       
4.23. Andel barn i aktuell kontantstøttealder10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,1 74,8 74,3 73,2 70,7 67,9 63,3 57,8 51,8
1 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78,9 79,0 79,1 77,9 75,6 73,0 68,9 63,9 58,9
2 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21,5 70,7 69,5 68,6 65,9 63,0 57,7 51,7 44,0
                                       
4.24. Andel elever i SFO etter klassetrinn (oppholdstid 6 timer eller mer)                                      
1. klasse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60,3 63,0 64,9 68,3 68,2 69,1 70,1 72,9
2. klasse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56,7 59,0 62,3 63,7 64,1 64,5 62,9 67,9
3. klasse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46,1 48,3 51,2 53,4 51,5 52,0 49,9 54,5
4. klasse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24,7 26,4 29,4 30,1 28,4 27,6 26,9 28,3
5.-7. klasse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 1,0
1  oppholdstid 33 timer eller mer per uke.
2  Fra og med 1999 er barn i åpen barnehage ikke inkludert i det totale tallet for antall barn i barnehage.
3  For årene 1980 og 1981 gjelder tallene styrere og førskolelærere. For 1982, 1983 og 1984 er det kun for styrere.
4  Ny nivåinndeling. Personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning er holdt utenfor ved beregning av andelene.
5  På grunn av mangelfull datalevering, er tallet på universitets- og høgskolestudenter i 1985 om lag 6 000-8 000 for lavt.
6  I 1981 ble en rekke helsefagskoler omgjort til høgskoler. Elever ved disse skolene ble inntil 1980 klassifisert som elever i videregående skoler og fra og med 1981 som studenter ved universiteter/høgskoler.
7  Førstegenerasjonsinnvandrere og personer som er født i Norge med to utenlandske foreldre.
8  Omfatter elever under opplæringsloven, folkehøgskoler, arbeidsmarkedskurs og annen videregående utdanning. Omfatter lærlinger fra og med 1989.
9  Omfatter studenter ved offentlige skoler.
10  Kontantstøtten ble innført for 1-åringer fra 1. august 1998, og for 2-åringer fra 1. januar 1999. Barn som fikk kontantstøtte som 1-åringer fikk beholde ytelsen hvis de fylte 2 år i 1998.
Kilde: 4.1-4.7: Barnehagestatistikk. 4.8-4.22: Utdanningsstatistikk. 4.23: NAV Trygd. 4.24: GSI.

Standardtegn i tabeller